Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

sarkacy
22:06
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viameem meem
sarkacy
22:06
3367 c6bd
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairbjarbirb irbjarbirb
sarkacy
21:57
sarkacy
21:57

November 25 2017

sarkacy
23:19
0960 0ef7
Reposted fromursa-major ursa-major
sarkacy
23:16
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
sarkacy
23:14
A gdy kogoś kochasz, widok jego smutku zasmuca także Ciebie.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true
sarkacy
23:12
1253 dead 500
sarkacy
23:10
1383 fd40
Reposted frommhorrighan mhorrighan
sarkacy
23:05
8433 b9d3 500
Tatry, 23.11.2017, godz. 8 rano
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoprostuyuki poprostuyuki

September 29 2017

19:12
0792 48e5

midnightruin:

diananock:

thebeautyofperception:

Aw, yeah, that’s the good shit.

I love abandoned ruins so much

sarkacy
19:07
2992 7292
19:05

August 03 2017

sarkacy
20:41
2050 1f14 500
Reposted fromFlau Flau

July 31 2017

sarkacy
20:53
8073 3075
Reposted fromkaiee kaiee

April 27 2017

19:37
5242 8e07

did-you-kno:

Source

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

© VALERIO VINCENZO
Website | Facebook | Twitter

sarkacy
19:32
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viasilence89 silence89
sarkacy
19:29
7299 a261
Reposted fromarumhc arumhc viasbguys sbguys
sarkacy
19:29
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak vianiemaproblemu niemaproblemu
sarkacy
19:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl